Gebruik website

Hoewel de door AJ de Jager Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf verstrekte informatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, kan voor de juistheid van deze informatie niet worden ingestaan. Aan de verstrekte informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. AJ de Jager Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie, alsmede websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van AJ de Jager Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf. De afnemer van de geboden informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van die informatie.

 

 

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, foto's, of informatie in enige andere vorm komen toe aan AJ de Jager Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf. Het is niet toegestaan enige inhoud uit deze website over te dragen, te verveelvoudigen, wijzigen, of reproduceren op welk medium of informatiedrager dan ook, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van AJ de Jager Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf.

Disclaimer